Pravidla soutěže na Facebooku o dřevěné hodinky Woowa

1. Soutěž organizuje OSVČ Pavel Tesařík, se sídlem: Králec 64,788 20, Dolní Studénky, IČ: 03718336 (dále jen „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna ani nákupem zboží či služeb společnosti Pavel Tesařík
2. Soutěž trvá od 2.2. 2017 do 14.2.2017 (23:59). Hlavní a jedinou výhrou je 1 ks dřevěných hodinek Woowa, dle vlastního výběru ze sortimentu uvedeného na webu www.woowa.cz vč. gravírování (max. 20 symbolů na max. 2 řádky).
3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít profil.
4. Soutěž je založena na zveřejnění komentáře pod soutěžním příspěvkem, jehož obsahem bude název jednoho modelu dřevěných hodinek Woowa z webu www.woowa.cz (případně link na tento model), který se soutěžícímu nejvíce líbí a o který chce soutěžit

5. Vybrán bude jeden výherce ze všech komentářů uvedených pod příspěvkem.
6. Vítězové poukazů musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.
7. Výherce bude kontaktován do soukromé zprávy na svém Facebookovém profilu do tří dnů od ukončení soutěže. Vylosování výherce proběhne také do tří dnů od ukončení soutěže.
8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, která je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Ze soutěže mohou být bez udání důvodu vyřazeny falešné profily na Facebooku. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
11. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.woowa.cz.
12. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
13. Soutěž organizuje OSVČ Pavel Tesařík z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.